Objectieven

Venster minimaliseren
Microscoop objectiev KERN OBB-A1108

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 10 x

€ 50,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1109

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 100 x

€ 115,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1110

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 20 x

€ 95,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1111

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 4 x

€ 40,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1112

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 40 x

€ 80,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1113

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 60 x

€ 115,00 *
Lens KERN OBB-A1120

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 

€ 250,00 *
Lens KERN OBB-A1121

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 

€ 330,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1158

Objectiefkwaliteit: Infinity E-Plan
Vergroting: 100 x

€ 365,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1159

Objectiefkwaliteit: Infinity E-Plan
Vergroting: 10 x

€ 165,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1160

Objectiefkwaliteit: Infinity E-Plan
Vergroting: 40 x

€ 290,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1161

Objectiefkwaliteit: Infinity E-Plan
Vergroting: 4 x

€ 100,00 *
Lampje KERN OBB-A1207

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 

€ 25,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1238

Objectiefkwaliteit: Plan-achromatisch
Vergroting: 10 x

€ 90,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1239

Objectiefkwaliteit: Plan-achromatisch
Vergroting: 100 x

€ 165,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1240

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 100 x

€ 340,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1241

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 100 x

€ 340,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1242

Objectiefkwaliteit: Plan-achromatisch
Vergroting: 100 x

€ 265,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1243

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 10 x

€ 215,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1244

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 10 x

€ 215,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1246

Objectiefkwaliteit: Plan-achromatisch
Vergroting: 10 x

€ 155,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1247

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 2,5 x

€ 290,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1249

Objectiefkwaliteit: Plan-achromatisch
Vergroting: 20 x

€ 125,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1250

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 20 x

€ 290,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1251

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 20 x

€ 290,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1252

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 20 x

€ 315,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1253

Objectiefkwaliteit: Plan-achromatisch
Vergroting: 20 x

€ 240,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1255

Objectiefkwaliteit: Plan-achromatisch
Vergroting: 4 x

€ 70,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1256

Objectiefkwaliteit: Plan-achromatisch
Vergroting: 40 x

€ 125,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1257

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 40 x

€ 315,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1258

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 40 x

€ 315,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1259

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 40 x

€ 440,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1261

Objectiefkwaliteit: Plan-achromatisch
Vergroting: 40 x

€ 240,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1262

Objectiefkwaliteit: Plan-achromatisch
Vergroting: 40 x

€ 460,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1263

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 4 x

€ 120,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1265

Objectiefkwaliteit: Plan-achromatisch
Vergroting: 5 x

€ 125,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1266

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 50 x

€ 490,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1267

Objectiefkwaliteit: Plan-achromatisch
Vergroting: 50 x

€ 460,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1268

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 5 x

€ 115,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1269

Objectiefkwaliteit: Plan-achromatisch
Vergroting: 60 x

€ 170,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1270

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 60 x

€ 390,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1271

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 80 x

€ 550,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1272

Objectiefkwaliteit: Plan-achromatisch
Vergroting: 80 x

€ 500,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1278

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 10 x

€ 85,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1279

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 20 x

€ 95,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1280

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 4 x

€ 70,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1281

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 40 x

€ 95,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1282

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 60 x

€ 105,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1288

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 40 x

€ 425,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1289

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 10 x

€ 220,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1290

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 20 x

€ 290,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1291

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 20 x

€ 375,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1292

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 40 x

€ 335,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1293

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 40 x

€ 425,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1294

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 4 x

€ 115,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1295

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 50 x

€ 450,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1296

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 60 x

€ 410,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1297

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 80 x

€ 550,00 *
Lampje KERN OBB-A1372

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 

€ 40,00 *
Lampje KERN OBB-A1377

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 

€ 40,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1437

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 100 x

€ 490,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1441

Objectiefkwaliteit: Plan-achromatisch
Vergroting: 100 x

€ 205,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1442

Objectiefkwaliteit: E-Plan-achromatisch
Vergroting: 100 x

€ 190,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1476

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 4 x

€ 40,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1477

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 10 x

€ 45,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1478

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 40 x

€ 50,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1479

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 60 x

€ 65,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1480

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 100 x

€ 70,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1493

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 4 x

€ 150,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1494

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 10 x

€ 175,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1495

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 20 x

€ 235,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1496

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 40 x

€ 305,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1525

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 5 x

€ 135,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1526

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 10 x

€ 200,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1527

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 20 x

€ 265,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1528

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 50 x

€ 350,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1530

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 80 x

€ 520,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1562

Objectiefkwaliteit: E-Plan-achromatisch
Vergroting: 4 x

€ 45,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1563

Objectiefkwaliteit: E-Plan-achromatisch
Vergroting: 10 x

€ 60,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1564

Objectiefkwaliteit: E-Plan-achromatisch
Vergroting: 40 x

€ 90,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1565

Objectiefkwaliteit: E-Plan-achromatisch
Vergroting: 100 x

€ 95,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1593

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 5 x

€ 110,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1594

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 10 x

€ 220,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1595

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 100 x

€ 1.260,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1600

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 4 x

€ 140,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1601

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 10 x

€ 210,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1602

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 20 x

€ 290,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1603

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 40 x

€ 360,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1619

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan Semi Apochromatisch
Vergroting: 5 x

€ 180,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1620

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan Semi Apochromatisch
Vergroting: 10 x

€ 275,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1621

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan Semi Apochromatisch
Vergroting: 20 x

€ 335,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1622

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan Semi Apochromatisch
Vergroting: 50 x

€ 480,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1623

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan Semi Apochromatisch
Vergroting: 100 x

€ 1.260,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1624

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan Semi Apochromatisch
Vergroting: 5 x

€ 160,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1625

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan Semi Apochromatisch
Vergroting: 10 x

€ 275,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1626

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan Semi Apochromatisch
Vergroting: 20 x

€ 335,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1627

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan Semi Apochromatisch
Vergroting: 50 x

€ 480,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1628

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan Semi Apochromatisch
Vergroting: 100 x

€ 1.260,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1634

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan Semi Apochromatisch
Vergroting: 10 x

€ 395,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1635

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan Semi Apochromatisch
Vergroting: 20 x

€ 690,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1636

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan Semi Apochromatisch
Vergroting: 40 x

€ 1.050,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1637

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan Semi Apochromatisch
Vergroting: 100 x

€ 1.370,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A1641

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan Semi Apochromatisch
Vergroting: 50 x

€ 480,00 *

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan Semi Apochromatisch
Vergroting: 50 x

€ 480,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A2413

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 4 x

€ 115,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A2414

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 10 x

€ 190,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A2415

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 20 x

€ 270,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A2416

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 40 x

€ 390,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A2417

Objectiefkwaliteit: Infinity Plan
Vergroting: 60 x

€ 515,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A3203

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 4 x

€ 30,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A3204

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 10 x

€ 35,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A3205

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 40 x

€ 45,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A3206

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 60 x

€ 55,00 *
Microscoop objectiev KERN OBB-A3207

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 100 x

€ 65,00 *
  • Neuprodukt
Microscoop objectiev KERN OZB-A2101

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 

€ 310,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A4201

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 0,5 x

€ 85,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A4202

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 0,75 x

€ 85,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A4204

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 1,5 x

€ 85,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A4205

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 2 x

€ 90,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A4206

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 2 x

€ 130,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A4207]]></Formatted>
</Entry>
</Value>
<Value lang=

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 0,5 x

€ 85,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A4208

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 2 x

€ 90,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A4209

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 0,5 x

€ 135,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A4210

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 0,75 x

€ 135,00 *
Gesoldeerde beschermlensOZB-A4250

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 

€ 25,00 *
Gesoldeerde beschermlensOZB-A4251

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 

€ 25,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A4641

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 0,5 x

€ 90,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A4642

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 1,5 x

€ 90,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A4643

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 2 x

€ 90,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A4644

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 0,75 x

€ 90,00 *
Beschermingslens voor objectief OZB-A4645

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 

€ 40,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A5601

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 0,5 x

€ 230,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A5602

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 0,7 x

€ 230,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A5603

Objectiefkwaliteit: Plan-achromatisch
Vergroting: 1 x

€ 640,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A5604

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 1,5 x

€ 300,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A5611

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 0,37 x

€ 170,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A5612

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 0,5 x

€ 160,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A5613

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 0,7 x

€ 160,00 *
Gesoldeerde beschermlensOZB-A5614

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 

€ 50,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A5615

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 1,5 x

€ 160,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A5616

Objectiefkwaliteit: Achromatisch
Vergroting: 2 x

€ 165,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A6101

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 

€ 310,00 *
Microscoop objectiev KERN OZB-A6102

Objectiefkwaliteit: 
Vergroting: 

€ 310,00 *