OIML M1

Venster minimaliseren
Set gewichten KERN 343-02

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 50 g

€ 240,00 *
Set gewichten KERN 343-024

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 50 g

€ 265,00 *
Set gewichten KERN 343-026

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 50 g

€ 240,00 *
Set gewichten KERN 343-03

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 100 g

€ 270,00 *
Set gewichten KERN 343-034

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 100 g

€ 280,00 *
Set gewichten KERN 343-036

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 100 g

€ 260,00 *
Set gewichten KERN 343-04

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 200 g

€ 315,00 *
Set gewichten KERN 343-044

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 200 g

€ 325,00 *
Set gewichten KERN 343-046

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 200 g

€ 305,00 *
Set gewichten KERN 343-05

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 500 g

€ 360,00 *
Set gewichten KERN 343-054

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 500 g

€ 360,00 *
Set gewichten KERN 343-056

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 500 g

€ 350,00 *
Set gewichten KERN 343-06

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 1 kg

€ 520,00 *
Set gewichten KERN 343-064

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 1 kg

€ 550,00 *
Set gewichten KERN 343-066

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 1 kg

€ 450,00 *
Set gewichten KERN 343-07

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 2 kg

€ 730,00 *
Set gewichten KERN 343-074

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 2 kg

€ 740,00 *
Set gewichten KERN 343-076

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 2 kg

€ 690,00 *
Set gewichten KERN 343-08

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 5 kg

€ 1.040,00 *
Set gewichten KERN 343-084

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 5 kg

€ 990,00 *
Set gewichten KERN 343-086

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 5 kg

€ 980,00 *
Set gewichten KERN 343-09

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 10 kg

€ 1.560,00 *
Set gewichten KERN 343-096

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 10 kg

€ 1.500,00 *
Set gewichten KERN 344-02

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 50 g

€ 143,00 *
Set gewichten KERN 344-024

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 50 g

€ 178,00 *
Set gewichten KERN 344-026

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 50 g

€ 171,00 *
Set gewichten KERN 344-03

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 100 g

€ 176,00 *
Set gewichten KERN 344-034

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 100 g

€ 197,00 *
Set gewichten KERN 344-036

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 100 g

€ 191,00 *
Set gewichten KERN 344-04

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 200 g

€ 225,00 *
Set gewichten KERN 344-044

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 200 g

€ 240,00 *
Set gewichten KERN 344-046

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 200 g

€ 235,00 *
Set gewichten KERN 344-05

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 500 g

€ 275,00 *
Set gewichten KERN 344-054

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 500 g

€ 280,00 *
Set gewichten KERN 344-056

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 500 g

€ 275,00 *
Set gewichten KERN 344-06

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 1 kg

€ 415,00 *
Set gewichten KERN 344-064

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 1 kg

€ 465,00 *
Set gewichten KERN 344-066

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 1 kg

€ 380,00 *
Set gewichten KERN 344-07

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 2 kg

€ 630,00 *
Set gewichten KERN 344-074

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 2 kg

€ 650,00 *
Set gewichten KERN 344-076

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 2 kg

€ 610,00 *
Set gewichten KERN 344-08

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 5 kg

€ 930,00 *
Set gewichten KERN 344-084

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 5 kg

€ 900,00 *
Set gewichten KERN 344-086

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 5 kg

€ 920,00 *
Set gewichten KERN 344-09

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 10 kg

€ 1.450,00 *
Set gewichten KERN 344-096

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g - 10 kg

€ 1.440,00 *
Controlegewicht KERN 346-06

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 5 kg
Bouwvorm: Blok

€ 410,00 *
Controlegewicht KERN 346-07

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 10 kg
Bouwvorm: Blok

€ 550,00 *
Controlegewicht KERN 346-08

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 20 kg
Bouwvorm: Blok

€ 740,00 *
Controlegewicht KERN 346-09

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 50 kg
Bouwvorm: Blok

€ 1.970,00 *
Controlegewicht KERN 346-76

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 5 kg
Bouwvorm: Blok Eco

€ 61,00 *
Controlegewicht KERN 346-77

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 10 kg
Bouwvorm: Blok Eco

€ 102,00 *
Controlegewicht KERN 346-78

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 20 kg
Bouwvorm: Blok Eco

€ 188,00 *
Controlegewicht KERN 346-79

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 50 kg
Bouwvorm: Blok Eco

€ 455,00 *
Controlegewicht KERN 346-81

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 100 kg
Bouwvorm: Zwaar belastingsgewicht

€ 2.420,00 *
Controlegewicht KERN 346-82

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 200 kg
Bouwvorm: Zwaar belastingsgewicht

€ 3.520,00 *
Controlegewicht KERN 346-83

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 500 kg
Bouwvorm: Zwaar belastingsgewicht

€ 6.290,00 *
Controlegewicht KERN 346-84

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1000 kg
Bouwvorm: Zwaar belastingsgewicht

€ 9.870,00 *
Controlegewicht KERN 346-85

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 2000 kg
Bouwvorm: Zwaar belastingsgewicht

€ 18.060,00 *
Controlegewicht KERN 346-86

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 5 kg
Bouwvorm: Blok

€ 76,00 *
Controlegewicht KERN 346-87

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 10 kg
Bouwvorm: Blok

€ 132,00 *
Controlegewicht KERN 346-88

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 20 kg
Bouwvorm: Blok

€ 245,00 *
Controlegewicht KERN 346-89

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 50 kg
Bouwvorm: Blok

€ 590,00 *
Controlegewicht KERN 347-01

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g
Bouwvorm: Knop

€ 8,40 *
Controlegewicht KERN 347-015

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g
Bouwvorm: Sleufgewicht

€ 24,00 *
Controlegewicht KERN 347-016

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 g
Bouwvorm: Haakgewicht

€ 24,00 *
Controlegewicht KERN 347-02

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 2 g
Bouwvorm: Knop

€ 8,80 *
Controlegewicht KERN 347-025

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 2 g
Bouwvorm: Sleufgewicht

€ 22,00 *
Controlegewicht KERN 347-026

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 2 g
Bouwvorm: Haakgewicht

€ 24,00 *
Controlegewicht KERN 347-03

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 5 g
Bouwvorm: Knop

€ 8,90 *
Controlegewicht KERN 347-035

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 5 g
Bouwvorm: Sleufgewicht

€ 25,00 *
Controlegewicht KERN 347-036

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 5 g
Bouwvorm: Haakgewicht

€ 24,00 *
Controlegewicht KERN 347-04

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 10 g
Bouwvorm: Knop

€ 9,60 *
Controlegewicht KERN 347-045

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 10 g
Bouwvorm: Sleufgewicht

€ 26,00 *
Controlegewicht KERN 347-046

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 10 g
Bouwvorm: Haakgewicht

€ 25,00 *
Controlegewicht KERN 347-05

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 20 g
Bouwvorm: Knop

€ 14,00 *
Controlegewicht KERN 347-055

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 20 g
Bouwvorm: Sleufgewicht

€ 27,00 *
Controlegewicht KERN 347-056

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 20 g
Bouwvorm: Haakgewicht

€ 27,00 *
Controlegewicht KERN 347-06

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 50 g
Bouwvorm: Knop

€ 16,00 *
Controlegewicht KERN 347-065

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 50 g
Bouwvorm: Sleufgewicht

€ 30,00 *
Controlegewicht KERN 347-066

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 50 g
Bouwvorm: Haakgewicht

€ 33,00 *
Controlegewicht KERN 347-07

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 100 g
Bouwvorm: Knop

€ 20,00 *
Controlegewicht KERN 347-075

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 100 g
Bouwvorm: Sleufgewicht

€ 33,00 *
Steunstang KERN 347-075-100

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 100 g
Bouwvorm: Steunstang

€ 58,00 *
Controlegewicht KERN 347-076

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 100 g
Bouwvorm: Haakgewicht

€ 35,00 *
Controlegewicht KERN 347-08

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 200 g
Bouwvorm: Knop

€ 25,00 *
Controlegewicht KERN 347-085

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 200 g
Bouwvorm: Sleufgewicht

€ 45,00 *
Controlegewicht KERN 347-086

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 200 g
Bouwvorm: Haakgewicht

€ 41,00 *
Controlegewicht KERN 347-09

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 500 g
Bouwvorm: Knop

€ 41,00 *
Controlegewicht KERN 347-095

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 500 g
Bouwvorm: Sleufgewicht

€ 70,00 *
Steunstang KERN 347-095-100

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 500 g
Bouwvorm: Steunstang

€ 92,00 *
Controlegewicht KERN 347-096

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 500 g
Bouwvorm: Haakgewicht

€ 78,00 *
Controlegewicht KERN 347-11

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 kg
Bouwvorm: Knop

€ 64,00 *
Controlegewicht KERN 347-115

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 kg
Bouwvorm: Sleufgewicht

€ 127,00 *
Steunstang KERN 347-115-100

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 kg
Bouwvorm: Steunstang

€ 148,00 *
Controlegewicht KERN 347-116

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 kg
Bouwvorm: Haakgewicht

€ 108,00 *
Controlegewicht KERN 347-12

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 2 kg
Bouwvorm: Knop

€ 120,00 *
Controlegewicht KERN 347-125

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 2 kg
Bouwvorm: Sleufgewicht

€ 189,00 *
Controlegewicht KERN 347-126

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 2 kg
Bouwvorm: Haakgewicht

€ 177,00 *
Controlegewicht KERN 347-13

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 5 kg
Bouwvorm: Knop

€ 270,00 *
Controlegewicht KERN 347-135

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 5 kg
Bouwvorm: Sleufgewicht

€ 325,00 *
Controlegewicht KERN 347-136

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 5 kg
Bouwvorm: Haakgewicht

€ 345,00 *
Controlegewicht KERN 347-14

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 10 kg
Bouwvorm: Knop

€ 520,00 *
Controlegewicht KERN 347-141

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 10 kg
Bouwvorm: Controle gewicht

€ 650,00 *
Controlegewicht KERN 347-145

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 10 kg
Bouwvorm: Sleufgewicht

€ 600,00 *
Controlegewicht KERN 347-146

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 10 kg
Bouwvorm: Haakgewicht

€ 570,00 *
Controlegewicht KERN 347-151

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 20 kg
Bouwvorm: Controle gewicht

€ 800,00 *
Controlegewicht KERN 347-161

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 50 kg
Bouwvorm: Controle gewicht

€ 2.130,00 *
Steunstang KERN 347-445-100

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 10 g
Bouwvorm: Steunstang

€ 35,00 *
Controlegewicht KERN 348-01

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg
Bouwvorm: Plaatje

€ 5,10 *
Controlegewicht KERN 348-02

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 2 mg
Bouwvorm: Plaatje

€ 5,10 *
Controlegewicht KERN 348-03

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 5 mg
Bouwvorm: Plaatje

€ 5,10 *
Controlegewicht KERN 348-04

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 10 mg
Bouwvorm: Plaatje

€ 5,10 *
Controlegewicht KERN 348-05

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 20 mg
Bouwvorm: Plaatje

€ 5,10 *
Controlegewicht KERN 348-06

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 50 mg
Bouwvorm: Plaatje

€ 5,10 *
Controlegewicht KERN 348-07

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 100 mg
Bouwvorm: Plaatje

€ 5,10 *
Controlegewicht KERN 348-08

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 200 mg
Bouwvorm: Plaatje

€ 5,10 *
Controlegewicht KERN 348-09

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 500 mg
Bouwvorm: Plaatje

€ 5,10 *
Set gewichten KERN 348-22

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 500 mg

€ 94,00 *
Set gewichten KERN 348-226

OIML-klasse: M1
Nominale waarde: 1 mg - 500 mg

€ 159,00 *