Software AFH-LD Software voor Lengtemeters

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met:
Irmgard Russo
Irmgard Russo
Technische sales
Meetapparaten
Tel.: +49 7433 9933-208
info.sauter@kern-sohn.com

BESCHRIJVING

 • De AFH LD-software is ontwikkeld voor alle toepassingen waarbij de kracht afhankelijk van de afstand moet worden bepaald. Meestal moet dit krachtverloop bij penetratie- of uittrektests worden bepaald
 • Het programma vraagt gelijktijdig de meetgegevens van een krachtmeter, bijv. SAUTER FH, en van de lengtemeter SAUTER LD, op
 • De meetgegevens van de beide meetinstrumenten worden continu naar de pc verzonden, door de AFH LD-software gesynchroniseerd en als grafiek en in een vrij gegevensformaat voor de eenvoudige verwerking in Microsoft Excel beschikbaar gesteld
 • De software AFH LD is compatibel met alle apparaten uit de serie SAUTER FC, FH, FL en FS.
 • Andere apparaten worden momenteel niet ondersteund, maar kunnen op aanvraag wel worden aangesloten
 • Meestal worden deze meetinstrumenten in combinatie met SAUTER-testinstallaties, vooral uit de SAUTER TVS-serie, gebruikt. Ze kunnen echter ook op andere mechanische testinstallaties worden gebruikt
 • Overige analysefuncties:
  • - Uitzetting van het testobject
  • - Trek- & drukkracht
  • - Belastingtest
  • - Archivering van de geregistreerde gegevens
 • Leveringsomvang SAUTER AFH LD:
  • - AFH LD-software op dvd
  • - Gebruiksaanwijzing
  • - Softwarelicentie
  • - PC-verbindingskabel FL-A01 (RS-232 voor LD)
  • - PC-verbindingskabel FH-A01 (RS-232 voor FH)
 • Bestelvoorbeeld voor een compleet testsysteem:
  • - FH 5K. (Digitale krachtmeter)
  • - LD 300 (Digitale lengtemeter)
  • - AFH LD (Kracht-weg-software)
  • - TVS 10KN100* (Testinstallatie)
  • - LD-A06* (Montage LD op testinstallatie)
  • - 2×AFH 12* (Y-USB-converter)
  • - AC 04* (Testobjecthouder)
  • - 961-163* (Kalibratie kracht)
  • -

INFO HUURKOOP

Financiering van de KERN huurkoop is makkelijk en comfortabel.

De huurkoop biedt de mogelijkheid een willekeurig product uit het assortiment te kopen tegen een maandelijkse betaling in termijnen. Gedurende de overeenkomst wordt de productwaarde gefinancierd. Met de betaling van de laatste huur gaat het eigendom van de artikelen uit de overeenkomst automatisch over van de overeenkomstgever op de overeenkomstnemer.

De duur van de huurkoopovereenkomst kan, naar eigen wens uiteenlopen van een een tot vijf jaar. In dit pakket vindt u naast de overdracht van artikelen ook de garantie voor de gehele overdrachtsperiode.

De KERN huurkoop biedt ten opzichte van de koop van het product als voordeel dat de primaire inzet van financiële middelen voor het grootste deel komt te vervallen. Dit geldt in het bijzonder bij de aanschaf van een groter aantal producten, bijvoorbeeld voor de nieuwe uitrusting van een laboratorium of een afdeling in een bedrijf of ziekenhuis. Daarnaast vormen de maandelijkse termijnen een directe kostenpost en het artikel hoeft niet door de koper te worden gekapitaliseerd.

ZOEKEN NAAR RESERVEONDERDELEN

Hier kunt u naar reserveonderdelen voor apparaten zoeken die al worden gebruikt. U zoekt idealiter op het serienummer dat op het typeplaatje onder [SN] is aangegeven.
U kunt ook op het artikelnummer zoeken dat eveneens op het typeplaatje onder [REF] wordt vermeld.
Let er hier aan de hand van de aangegeven geldigheidsbereiken op dat het gewenste reserveonderdeel compatibel is met uw toestel.

STANDAARD
Pakketverzending per koeriersdienst. Levertijd 1 dag

ALLE MODELLEN

Model
Prijs
AFH LD
€ 270,00
*