▸ Betaling

Alle facturen zijn betaalbaar volgens de in de orderbevestiging overeengekomen betalingstermijn, doch uiterlijk na 30 dagen vanaf factuurdatum netto kassa. Bij alle soorten betalingen geldt als betalingsdatum de dag, waarop KERN over het bedrag kan beschikken. Bij het overschrijden van de overeengekomen betalingstermijnen ontstaan ook voor niet vervallen vorderingen de gevolgen van verzuim zonder dat een bijzondere aanmaning vereist is.

▸ Welke betaalmethoden biedt KERN aan?

KERN biedt haar geregistreerde klanten diverse betaalmethoden aan. Deze kunnen per land verschillen. Welke betaalmethoden voor u beschikbaar zijn, ziet u nadat u succesvol bent ingelogd onder de menuoptie "Mijn gebruikersaccount".