ATTENTIE: Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er vandaag vanaf 16.00 uur problemen optreden met de functionaliteit van onze webshop. Wij vragen om uw begrip

SET-15 ET BottleWeigh – Professioneel wegen van gedistilleerde dranken / flessen, voorraadbeheer & bar statistieken

BESCHRIJVING

 • Hint: de vereiste basis is SET-01 ET OS (basispakket)

 • Bar-Management: Met KERN EasyTouch BottleWeigh heeft u een moderne tool voor professioneel voorraadbeheer in bars

 • Meten en wegen: ET BottleWeigh maakt gebruik van intelligente databases om de inhoud van gedeeltelijk gevulde flessen nauwkeurig te bepalen. Deze inhoudsbepaling kan worden uitgevoerd met behulp van een mobiele KERN-schaal of handmatig in de software via "liquor bar"(4). In beide gevallen wordt de flesinhoud exact bepaald en vormt deze de basis voor een nauwkeurige berekening van het verbruik in de staaf

 • Volledige inventarisatie vs. steekproefsgewijze controles: In KERN EasyTouch BottleWeigh kan een willekeurig aantal controles worden aangemaakt. Deze controles kunnen ofwel de volledige flesseninventaris in een staaf registreren (Full inventory check) ofwel verwijzen naar specifieke gedistilleerde dranken (Spot check) (5). "Volledige inventariscontroles worden gewoonlijk regelmatig en systematisch uitgevoerd als basis voor het beheer van de balies. Met "puntcontroles" kunnen de prestaties van bepaalde gedistilleerde dranken worden gecontroleerd, bijvoorbeeld de top 10 van de whisky's. Alle controles kunnen worden ingepland voor een regelmatig ritme

 • Alle soorten bars & bars: In KERN EasyTouch BottleWeigh kunt u zowel staven met open en volle flessen (wegen & tellen) als "stockrooms" met alleen volle flessen beheren, waarvan de staven worden voorzien van benodigdheden (tellen). Op dezelfde manier kunnen verschillende gebieden binnen een bar worden onderscheiden. Dergelijke ruimtes kunnen open en volle flessen bevatten of alleen volle flessen (voorraadruimtes) (6). U kunt de volgorde van de flessen onafhankelijk van elkaar bepalen voor elke bar en elk bargebied

 • Beheer van gedistilleerde dranken: Alle gedistilleerde dranken worden beheerd in KERN EasyTouch BottleWeigh met alle relevante stamgegevens. Het soortelijk gewicht van de gedistilleerde drank, dat ook wordt opgeslagen, is de basis voor de tijdbesparende volumebepaling door weging. Voor het snel opmeten van volle flessen kunnen afbeeldingen van de dozen of zelfs pallets worden opgeslagen - net zoals de gedistilleerde dranken worden geleverd of opgeslagen

 • Kwaliteitscontrole van de voorraad gedistilleerde dranken: Tijdens de inventarisatie kunnen gegevens of kenmerken van alle of afzonderlijke gedistilleerde dranken worden opgevraagd, zoals de houdbaarheidsdatum of gebroken glas, enz. Waarschuwingsberichten of behandelingsinstructies voor specifieke gedistilleerde dranken kunnen ook worden onderhouden en weergegeven

 • Open of vaste volgorde van de flessen: Voor elke controle kan worden opgeslagen of de inspecteur de ene na de andere fles in een vaste volgorde controleert of dat hij alle gedistilleerde dranken in een vrije selectie selecteert. Vooral met de vaste volgorde is een zeer snelle en tijdbesparende inventarisatie mogelijk

 • Verbruiksanalyse van gedistilleerde dranken: Het resultaat van alle controles van gedistilleerde dranken (zowel volledige inventariscontroles als steekproefsgewijze controles) is enerzijds het verschil in voorraad ten opzichte van de vorige controle of - indien aangesloten - het verschil met een aangesloten kassasysteem (kassasysteem). Hiervoor worden zowel de meetresultaten van open flessen als de telresultaten van volle flessen en de telresultaten van de opslagruimtes bij elkaar opgeteld. De resultaten worden in tabelvorm en grafisch weergegeven als trendanalyse (11) - individueel voor individuele gedistilleerde dranken of gecumuleerd voor een staaf. Alle controleresultaten kunnen worden afgedrukt en tonen een managementsamenvatting hierboven

 • Mogelijke telfouten kunnen door het systeem worden gedetecteerd als extreme afwijkingen en er wordt een waarschuwing aan de gebruiker gegeven

 • Centraal gegevensgeheugen: Alle afgedrukte en opgeslagen weeggegevens en meetgegevens worden in dit geheugen opgeslagen. De opslag vindt plaats op de lokale displayunit of centraal - voor alle aangesloten weegsystemen - in een serverdirectory (save server) of een clouddirectory (save cloud). Alle opslaggegevens zijn fraudebestendig, d.w.z. onveranderlijk opgeslagen. Wijzigingen in de stamgegevens (bijv. van gedistilleerde dranken) worden ook op een manipulatievrije manier in het dynamische gegevensgeheugen opgeslagen (gegevenstracering). Dynamische gegevens kunnen op elk moment opnieuw worden opgevraagd en worden afgedrukt of geëxporteerd per tabel

 • Optie: Meldingen aanvinken: Met deze optie kunnen meldingen over lopende controles tijdig worden verstuurd naar de verantwoordelijke personen die zijn opgeslagen voor de uitvoering van de controles. De meldingen worden per e-mail naar de adressen van de testers gestuurd. Als de controle nog steeds niet op tijd is gestart, kan een escalatiebericht worden verstuurd naar een superieure gebruikersgroep (bijvoorbeeld naar het management). Met deze optie kunnen controleresultaten automatisch worden verzonden naar vooraf gedefinieerde ontvangers. Optie: SET-154

 • Nieuwe gedistilleerde dranken kunnen door de gebruiker vrijelijk en in elke hoeveelheid worden aangemaakt. Als alternatief kan de creatie van nieuwe gedistilleerde dranken worden uitbesteed - bijvoorbeeld aan drankengroothandels - wordt de gebruiker stap voor stap begeleid. In de loop van het creatieproces wordt het soortelijk gewicht van de nieuwe gedistilleerde dranken geregistreerd, wat later garant staat voor nauwkeurige inventarisatieresultaten. Als alternatief kunnen de stamgegevens van nieuwe gedistilleerde dranken ook via een update bij KERN worden gekocht

 • Pauze: Uitgebreide inventariscontroles kunnen op elk moment worden gepauzeerd, tijdelijk worden opgeslagen en later worden hervat

 • Optie: Bartender Administration & Fraud Management: Heeft een barman geld op zak? Schenkt een barman uit zijn eigen flessen en verzilvert hij zichzelf? Genereert een barman meer inkomsten in dezelfde bar dan een andere barman? KERN EasyTouch BottleWeigh kan optioneel het barpersoneel beheren (8). Voor dit doel wordt voor elke bar een datamodel beheerd, bestaande uit openingsuren, ploegendiensten en toegewezen personeel. Uit de analyse en vergelijking van de verbruikswaarden, die tijdens de controle ontstaan, kunnen de afzonderlijke barmannen worden geanalyseerd en met elkaar worden vergeleken (10). De bartenderanalyse omvat deze resultaatgebieden: Verkoopresultaten, fraudeanalyse, analyse van ziekte en verlies van werk. Optie: SET-153

 • Optie: Barkeeper Dashboard: Op basis van de optie "Barkeeper Management SET-153" is de functie "Barkeeper Dashboard" een andere optionele premium functie. Met "Barkeeper-Dashboard" krijgt de gebruiker een uitgebreid personeelsmanagement, met mogelijkheden voor het onderhoud van persoonlijke documenten - zoals arbeidscontract, notities, profielfoto's, die vervolgens in het geïllustreerde ploegenplan verschijnen. Voor elke barman kan zijn persoonlijk ploegenplan worden gegenereerd en geprint. Alle barmedewerkers kunnen automatisch en op tijd worden herinnerd aan hun dienst via e-mail of mobiele telefoon sms (SET-155)

INFO HUURKOOP

Financiering van de KERN huurkoop is makkelijk en comfortabel.

De huurkoop biedt de mogelijkheid een willekeurig product uit het assortiment te kopen tegen een maandelijkse betaling in termijnen. Gedurende de overeenkomst wordt de productwaarde gefinancierd. Met de betaling van de laatste huur gaat het eigendom van de artikelen uit de overeenkomst automatisch over van de overeenkomstgever op de overeenkomstnemer.

De duur van de huurkoopovereenkomst kan, naar eigen wens uiteenlopen van een een tot vijf jaar. In dit pakket vindt u naast de overdracht van artikelen ook de garantie voor de gehele overdrachtsperiode.

De KERN huurkoop biedt ten opzichte van de koop van het product als voordeel dat de primaire inzet van financiële middelen voor het grootste deel komt te vervallen. Dit geldt in het bijzonder bij de aanschaf van een groter aantal producten, bijvoorbeeld voor de nieuwe uitrusting van een laboratorium of een afdeling in een bedrijf of ziekenhuis. Daarnaast vormen de maandelijkse termijnen een directe kostenpost en het artikel hoeft niet door de koper te worden gekapitaliseerd.

ZOEKEN NAAR RESERVEONDERDELEN

Hier kunt u naar reserveonderdelen voor apparaten zoeken die al worden gebruikt. U zoekt idealiter op het serienummer dat op het typeplaatje onder [SN] is aangegeven.
U kunt ook op het artikelnummer zoeken dat eveneens op het typeplaatje onder [REF] wordt vermeld.
Let er hier aan de hand van de aangegeven geldigheidsbereiken op dat het gewenste reserveonderdeel compatibel is met uw toestel.


ALLE MODELLEN

* Alle prijzen zijn incl. de duitse wettelijke BTW (19 %) en excl. verzendkosten
Model
Prijs
SET-151
€ 550,00
*