Software SET-101 ET Print – individuele printformatteringsfunctie

BESCHRIJVING

  • Hint: de vereiste basis is SET-01 ET OS (basispakket). SET-101 maakt deel uit van de ‚Save-Data-Group‘ van KERN EasyTouch, met Save-Data Local en Save-Data Cloud

  • Save-Data Cloud is gebaseerd op Save-Data Local. Save-Data Local maakt deel uit van SET-01 (KERN EasyTouch Basic License). Save-Data Local is het centrale geheugen voor meetgegevens van alle ET-apps in één lokale KERN EasyTouch licentie (dynamisch gegevensgeheugen). alle geprinte en opgeslagen weeg- en meetgegevens worden in dit geheugen opgeslagen. De opslag gebeurt in het geheugen van de lokale afleesinrichting. Alle opgeslagen gegevens zijn beveiligd tegen manipulaties en kunnen dus niet worden gewijzigd. De wijzigingen van stamgegevens worden eveneens, beschermd tegen manipulaties, in het dynamische geheugen opgeslagen (Data Traceability) v. Dynamische gegevens kunnen op elk gewenst moment weer opgeroepen en geprint worden resp. naar een tabel worden geëxporteerd.

  • Save-Data Cloud: slaat alle meetgegevens op als kopie voor de lokale opslag in een centrale internet-clouddirectory van KERN. Op deze centrale clouddirectory slaan alle KERN EasyTouch systemen hun meetgegevens als kopie op. Met de centrale clouddirectory wordt gewaarborgd dat alle meetgegevens centraal opgeslagen zijn en op elk gewenst moment vanaf een centraal punt weer opgeroepen kunnen worden. In de cloudserver van KERN wordt elke licentiefamilie aan een eigen databank toegewezen. Elke databank is zelfstandig en van de andere databanken afgeblokt. Daardoor heeft niemand toegang tot de externe gegevens van de bijbehorende databanken

  • Save-Data Cloud: alle meetgegevens worden beschermd tegen manipulaties op één clouddirectory opgeslagen (Meetwaardegeheugen). Daardoor is gegevensverlies of gegevenswijziging onmogelijk

  • Gegevensexport: dynamische gegevens kunnen op elk gewenst moment weer opgeroepen en geprint worden resp. naar een tabel worden geëxporteerd, voor zover ze niet door anti-cybercrime functies worden begrensd

  • De wijzigingen van stamgegevens worden, eveneens beschermd tegen manipulaties, in het dynamische geheugen opgeslagen (Data Traceability)

  • Automatische configuratie: de configuratie van het centrale internetgeheugen (Save-Cloud) wordt volautomatisch bij de aanmelding van de licentie uitgevoerd. Elke verdere licentie binnen dezelfde licentiefamilie wordt in de opslag op de centrale clouddirectory geïntegreerd - eveneens automatisch. Het voordeel ten opzichte van de Save-Server oplossing is dat er geen netwerkbeheerder nodig is

  • Validatie en geijkt bedrijf: door softwarevalidatie is gewaarborgd dat dit veilige servergeheugen bijvoorbeeld voor farmaceutische organisaties gebruikt kan worden (normconformiteit [2].1 CFR Part 11, e.a.). Door een aangevraagde typegoedkeuring van de Save-Server opslag is gewaarborgd dat weeggegevens uit wettelijk geregeld gebruik normconform opgeslagen en gearchiveerd worden

en onafhankelijk op maximaal vier devices (pc, laptop, tablet) worden gebruikt[/]

INFO HUURKOOP

Financiering van de KERN huurkoop is makkelijk en comfortabel.

De huurkoop biedt de mogelijkheid een willekeurig product uit het assortiment te kopen tegen een maandelijkse betaling in termijnen. Gedurende de overeenkomst wordt de productwaarde gefinancierd. Met de betaling van de laatste huur gaat het eigendom van de artikelen uit de overeenkomst automatisch over van de overeenkomstgever op de overeenkomstnemer.

De duur van de huurkoopovereenkomst kan, naar eigen wens uiteenlopen van een een tot vijf jaar. In dit pakket vindt u naast de overdracht van artikelen ook de garantie voor de gehele overdrachtsperiode.

De KERN huurkoop biedt ten opzichte van de koop van het product als voordeel dat de primaire inzet van financiële middelen voor het grootste deel komt te vervallen. Dit geldt in het bijzonder bij de aanschaf van een groter aantal producten, bijvoorbeeld voor de nieuwe uitrusting van een laboratorium of een afdeling in een bedrijf of ziekenhuis. Daarnaast vormen de maandelijkse termijnen een directe kostenpost en het artikel hoeft niet door de koper te worden gekapitaliseerd.

ZOEKEN NAAR RESERVEONDERDELEN

Hier kunt u naar reserveonderdelen voor apparaten zoeken die al worden gebruikt. U zoekt idealiter op het serienummer dat op het typeplaatje onder [SN] is aangegeven.
U kunt ook op het artikelnummer zoeken dat eveneens op het typeplaatje onder [REF] wordt vermeld.
Let er hier aan de hand van de aangegeven geldigheidsbereiken op dat het gewenste reserveonderdeel compatibel is met uw toestel.

STANDAARD OPTIE

ALLE MODELLEN

Model
Prijs
SET-101
€ 30,00
*