Lexicon

Valversnelling ➔ aantrekkingskracht van de aarde