Venster minimaliseren
Geen artikel gekozen

Lexicon

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Tarra-aftrek tarreren, automatisch
Tarreren, automatisch Na het plaatsen van de tarrabak geeft de weegschaal direct nul aan. Tijdbesparend.
Teloptimalisatie ➔ referentie-optimalisering
Telresolutie De telresolutie in punten word berekend als het quotiënt van het weegbereik [Max] en het kleinste deelgewicht. Het is een uitspraak over de telnauwkeurigheid.
Testmiddelcontrole in het QM-systeem in combinatie met de kwaliteitsnormen Een organisatie die volgens een kwaliteitsnorm zoals DIN EN ISO 9000 e.v. gecertificeerd is, bv. een productiebedrijf, is verplicht om in het kader van zijn kwaliteits-beheersysteem te voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen. Nauwkeurig werkende meetinstrumenten zijn hiervoor een dwingende voorwaarde.
In de DIN EN ISO 9001-publicatie van december 2008 is in hoofdstuk 7.6 "Beheer van controle
 • en meetinstrumenten" vastgelegd dat meetinstrumenten op geregelde tijdstippen en voor gebruik gekalibreerd moeten worden. De hiervoor vereiste meettoestellen en meetnormen moeten:
  • tot internationale of nationale normen herleid kunnen worden.
  • hun meetonzekerheid moet bekend zijn
  • ze moeten voorzien zijn van een eenduidige identificatie
  • de test moet gedocumenteerd worden
  De DKD-kalibratie voldoet aan al deze eisen.
 • Toegestane omgevingstemperatuur bij over- of onderschrijding zijn meetfouten mogelijk. Deze is bij ijkbare weegschalen op het typeplaatje aangegeven.