Venster minimaliseren
Geen artikel gekozen

Lexicon

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Memory In de weegschaal geïntegreerde geheugenplaatsen, bv. voor artikelgegevens, weeggegevens, tarragewichten enz.
➔ PLU
Minimum monsterhoeveelheid Geeft het kleinste te wegen gewicht aan, afhankelijk van de gewenste procesnauwkeurigheid.