Venster minimaliseren
Geen artikel gekozen

Lexicon

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
IJkwaarde [e] Maat voor de ijktolerantie, afhankelijk van de weegschaal, meestal tussen 1 d en 10 d
zie Afleesbaarheid [d]
Infrarood-interface Om gegevens over te dragen van meetinstrument naar printer, pc of andere randapparatuur.