Lexicon

IJkwaarde [e] Maat voor de ijktolerantie, afhankelijk van de weegschaal, meestal tussen 1 d en 10 d
zie Afleesbaarheid [d]
Infrarood-interface Om gegevens over te dragen van meetinstrument naar printer, pc of andere randapparatuur.