Lexicon

HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points
= risicoanalyse en kritsche aandachtspunten. Het HACCP-concept is een preventief systeem dat de voedselveiligheid moet garanderen. In de EG-verordening 852/2004 geldt het naleven van het HACCP-concept als verplicht voor alle bedrijven die zich bezighouden met de productie, verwerking en verkoop van levensmiddelen.
Herleidbaarheid tot de nationale norm Voorwaarde voor een correcte meting is het gevalideerde, sluitende bewijs dat een meetinstrument herleid kan worden tot de internationale of nationale norm. De wettelijk verplichte normen bevinden zich in Duitsland bij het PTB.