Venster minimaliseren
Geen artikel gekozen

Lexicon

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Dierweegprogramma Als het dier zich tijdens het wegen beweegt, wordt met de HOLD-toets een stabiele gemiddelde waarde berekend. Deze waarde blijft zo lang "bevroren” tot er opnieuw op de HOLD-toets wordt gedrukt.
➔ Schokvrij wegen
Draadloze communicatie tussen plateau en afleesinrichting bij KERN-weegschalen via geïntegreerde draadloze module. Bereik bij directzichtverbinding ca. 10 - 20 m afhankelijk van het mode