Lexicon

Conformiteitsverklaring van de fabrikant De fabrikant verklaart dat voldaan wordt aan de voor het product toepasselijke EU-richtlijnen. Bij elektronische weegschalen altijd in samenhang met het CE-keurmerk.