Lexicon

Afleesbaarheid [d] Kleinste afleesbare gewichtswaarde bij digitale aflezing.