Venster minimaliseren
Geen artikel gekozen
 
   
     
  Expositien  
     
 
 
 
    Firma KERN–Aanwezigheid op expositien:
     
 
 
 
  11.06.2018–15.06.2018  
     
   ACHEMA
World Forum and Leading Show for the Process Industries

Hal 4.1, Standnr. D37

Frankfurt am Main, Duitsland
 
     
 
     
 
 
  25.09.2018–27.09.2018  
     
   FachPack
European trade fair for packaging, processes and technology

Hal 3A, Standnr. 3A-131

Neurenberg, Duitsland
 
     
 
     
 
 
  12.11.2018–15.11.2018  
     
   Medica
World's leading trade fair for the medical industry

Hal 9, Standnr. C21

Düsseldorf, Duitsland