Venster minimaliseren
Geen artikel gekozen
 
   
     
  Expositien  
     
 
 
 
    Firma KERN–Aanwezigheid op expositien:
     
 
 
 
  25.09.2018–27.09.2018  
     
   FachPack
European trade fair for packaging, processes and technology

Hal 3A, Standnr. 3A-131

Neurenberg, Duitsland
 
     
 
     
 
 
  12.11.2018–15.11.2018  
     
   Medica
World's leading trade fair for the medical industry

Hal 9, Standnr. C21

Düsseldorf, Duitsland