Allgemene voorwaarden van de firma Kern & Sohn GmbH

24.11.2020

▸ 1. Algemeen

▸ 2. Verkoopprijzen

▸ 3. Betalingsvoorwaarden

▸ 4. Compensatie en terughouding

▸ 5. Levertijd, verhindering van de levering, overmacht

▸ 6. Eigendomsvoorbehoud

▸ 7. Herroepingsrecht

▸ 8. Deelleveringen, risico-overdracht, transport van de producten

▸ 9. Aansprakelijkheid voor gebreken

▸ 10. Hoofdelijke aansprakelijkheid

▸ 11. Registraties in niet-EU-landen, normen en standaards

▸ 12. Plaats van levering, bevoegde rechtbank, rechtskeuze